Ghế văn phòng chân xoay
Sản phẩm mới
-11%
1.750.000  1.550.000 
-6%
1.750.000  1.650.000 
-6%
1.750.000  1.650.000 
-6%
1.800.000  1.700.000 
-3%
1.650.000  1.600.000 
-14%
1.450.000  1.250.000 
-2%
1.300.000  1.280.000 
-7%
1.350.000  1.250.000 
-5%
1.950.000  1.850.000 
-2%
2.250.000  2.200.000 
-5%
2.200.000  2.100.000 
Xem tất cả

Danh mục tiêu biểu

Sản phẩm Cao Thịnh Phát mang xu hướng hiện đại, trẻ trung, phù hợp với không gian sống của nhiều gia đình Việt.

Danh mục tiêu biểu

Sản phẩm Cao Thịnh Phát mang xu hướng hiện đại, trẻ trung, phù hợp với không gian sống của nhiều gia đình Việt.

Ghế giám đốc
Hết hàng
Hết hàng
-2%
2.900.000  2.850.000 
-2%
2.900.000  2.850.000 
-5%
2.800.000  2.650.000 
-5%
2.800.000  2.650.000 
-2%
2.900.000  2.850.000 
-2%
2.700.000  2.650.000 
-5%
2.800.000  2.650.000 
-5%
2.800.000  2.650.000 
-6%
3.200.000  3.000.000 
Xem tất cả
ghế trưởng phòng
-11%
1.750.000  1.550.000 
-6%
1.750.000  1.650.000 
-6%
1.750.000  1.650.000 
-6%
1.800.000  1.700.000 
-3%
1.650.000  1.600.000 
-14%
1.450.000  1.250.000 
-2%
1.300.000  1.280.000 
-7%
1.350.000  1.250.000 
-5%
1.950.000  1.850.000 
-2%
2.250.000  2.200.000 
-5%
2.200.000  2.100.000 
Hết hàng
Xem tất cả
ghế nhân viên
-6%
1.600.000  1.500.000 
-17%
2.400.000  2.000.000 
Hết hàng
Hết hàng
-37%
1.850.000  1.160.000 
-6%
1.550.000  1.450.000 
-37%
1.800.000  1.140.000 
-35%
1.750.000  1.140.000 
-34%
1.880.000  1.250.000 
-38%
1.880.000  1.160.000 
-36%
1.950.000  1.250.000 
xem tất cả
ghế phòng họp
-2%
1.650.000  1.620.000 
-3%
1.850.000  1.800.000 
-7%
1.750.000  1.620.000 
-7%
1.750.000  1.630.000 
-9%
1.750.000  1.600.000 
-3%
1.650.000  1.600.000 
-3%
1.650.000  1.600.000 
-1%
1.450.000  1.430.000 
-7%
1.750.000  1.620.000 
-3%
1.650.000  1.600.000 
-15%
1.350.000  1.150.000 
xem tất cả